• Přihlašte se k naší RSS

Otevíráme DDM Vážka

6. května 2020   //   Kristýna Petrová   //   Novinky  //  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevíráme DDM Vážka

Vážení,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i DDM Vážka znovu otevírá své zájmové kroužky. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen „pokyny“) najdete v tomto odkazu, a z nich jsou nejdůležitější tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde), které předá buď osobně nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Nedodržování těchto postupů a pravidel může být důvodem k vyloučení účastníka ze zájmové činnosti.

 

Velmi se na vás těšíme a žádáme tímto o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se, pokud možno, zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

 

PROSÍM, napište nám obratem do emailu (krikra@centrum.cz), jestli se Vaše dítě bude některého z kroužků účastnit, případně kterého a který den. Protože jsme omezeni prostorem i počtem účastníků, abychom dodrželi všechna pravidla, musíme naši činnost s dětmi řádně zkoordinovat.

 

V závislosti na předběžném přihlášení a v souvislosti s výjimečnou situací budou VŠECHNY kroužky probíhat KAŽDÝ den VŽDY od 14 do 16 hodin.

 

Možné scénáře:

  • Přihlásí se malý počet dětí, jejich zájmové vzdělávání v daném oboru nebude smysluplné – v tom případě bude dětem nabídnuta ve stanoveném čase „náhradní“ zájmová činnost (podle situace a počasí)
  • Přihlásí se větší počet účastníků než 15 – v tom případě přihlédneme k času předběžného přihlášení

 

Ve všech případech budete o situaci a formě zájmového vzdělávání předem informováni.

 

Těšíme se na shledanou!!

Komentáře jsou vypnuty.