• Přihlašte se k naší RSS

O nás

Jsme středisko volného času, od ledna 2014 fungující pod základní školou. Nabízíme mnoho možností, jak plnohodnotně naplnit volný čas vašich dětí i váš.

Pro děti otevíráme každý rok jak kroužky osvědčené a oblíbené, tak se pokoušíme sledovat trendy v zájmové činnosti a nabídnout i něco nového. Pro dospělé máme již několik let otevřený klub country tanců a kromě toho pro ženy každý měsíc pořádáme příjemný a oblíbený Dámský večer (inspirovaný vždy některou tradiční nebo i netradiční výtvarnou technikou).

Naší další aktivitou je také táborová činnost a nabídka v době jakýchkoli školních prázdnin. V době letních a jarních prázdnin pořádáme jak tábory pobytové (stanové, putovní), tak tábory příměstské (výtvarné, sportovní a jiné).

V neposlední řadě pořádáme během roku několik velkých akcí pro veřejnost. V lednu Diskomaraton, v únoru Valentýnský karneval, v březnu Jarní Mimeko (společně s Junáky) a Noc s Andersenem, v dubnu  Pokladovku (rodinná orientační hra) a pálení čarodějnic, v květnu veřejnou sbírku na podporu Ligy proti rakovině (Český den proti rakovině), v červnu Den dětí a Šmoulí branný den, v září Pohádkové putování, v říjnu Pokladovku, Podzimní Mimeko (společně s Junáky), Bludičkovou noc a Strašidelný karneval, v prosinci Mikulášské zábavy pro děti z MŠ, ŠD a našeho Cvrčka.

Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře na všech pozicích (děti, dospělí, účastníci zájmového vzdělávání, intruktoři…)! 🙂

 

Interní zaměstnanci:

Mgr. Kristýna Petrová, zástupkyně ředitele pro DDM Vážka
country tance, taneční škola a školka, keramická dílna, němčina

Veronika Špetlová, pedagog volného času

chovatelský kroužek, otevřený klub Cvrček

Ivana Hollanová, pedagog volného času

výtvarná dílna, kuchařská dílna

 

Externí spolupracovníci:

RNDr. Věra Balounová

chovatelský kroužek

Lukáš Návesník

angličtina

Zuzana Barešová

mažoretky