• Přihlašte se k naší RSS

O nás

Jsme středisko volného času, od ledna 2014 fungující pod základní školou. Nabízíme mnoho možností, jak plnohodnotně naplnit volný čas vašich dětí i váš.

Pro děti otevíráme každý rok jak kroužky osvědčené a oblíbené, tak se pokoušíme sledovat trendy v zájmové činnosti a nabídnout i něco nového. Pro ženy každý měsíc pořádáme příjemný a oblíbený Dámský večer (inspirovaný vždy některou tradiční nebo i netradiční výtvarnou technikou).

Naší další aktivitou je také táborová činnost a nabídka v době jakýchkoli školních prázdnin. V době letních a jarních prázdnin pořádáme jak tábory pobytové (stanové, putovní), tak tábory příměstské (výtvarné, sportovní a jiné).

V neposlední řadě pořádáme během roku několik velkých akcí pro veřejnost. Např. Diskomaraton, Noc s Andersenem, Pokladovku (rodinná orientační hra), pálení čarodějnic, Den dětí (třeba jako zahradní slavnost), Pohádkové putování, Bludičkovou noc a Mikulášské a vánoční zábavy pro děti z našeho Cvrčka.

Rádi mezi sebou přivítáme nové tváře na všech pozicích (děti, dospělí, účastníci zájmového vzdělávání, intruktoři…)! 🙂

 

Interní zaměstnanci:

Mgr. Kristýna Petrová, zástupkyně ředitele pro DDM Vážka
angličtina, aerobik, ekokroužek, pohybové hry, kuchařská dílna, pěvecký kroužek, výletníček, dámský klub, zdravý životní styl, Korál

Blanka Špásová, pedagog volného času

chovatelský kroužek, otevřený klub Cvrček, výtvarná dílna, taneční školka, zumba, běžecký kroužek, výletníček, zdravý životní styl